Brunahönnuður

side photo

Starfið felur í sér að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði brunavarna og brunahönnunar ýmiskonar mannvirkja

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Meistarapróf í verkfræði með áherslu á brunahönnun er nauðsynlegt
  • Reynsla af brunahönnun er kostur
  • Þekking á helstu forritum sem notuð eru við brunahönnun mannvirkja
  • Góð kunnátta í teikniforritum t.d. AutoCad eða Revit er æskileg
  • Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli
  • Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar, metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar veita
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is