Hljóðverkfræðingur

side photo

Starfið felur í sér að sinna fjölbreyttum hönnunarverkefnum s.s. hönnun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, samgöngumannvirkja, skipulagsverkefna og ýmiss konar mælingar á hávaða, hljóði og titringi.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Meistarapróf í verkfræði með áherslu á hljóðhönnun
  • Reynsla af hljóðhönnun er kostur
  • Þekking á helstu hljóðhönnunarforritum og mælitækjum / mæliaðferðum er kostur
  • Góð kunnátta í teikniforritum t.d. AutoCad eða Revit er æskileg
  • Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli
  • Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar, metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar veita
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is